Limitek (biztosítási fedezet) - biztosítás

Tartalomhoz ugrás
Hitelbiztosítás
Minden amit a limitekről tudni érdemes, hogyan kell ideálisan limitet igényelni, mi a szezonális limit ?


A biztosítási fedezet (limit) egy adott vevőre vonatkozóan a feléje történő  nyitvaszállítások összesített értéke, azaz egyidejűleg mekkora az a nyitott állomány, amire biztosítási fedezet szükséges.
Amennyiben egy szállítás - egy fizetés elve érvényesül, azaz egy adott kiszállítást csak akkor követhet egy második kiszállítás, ha az első kiszállítás ellenértéke kifizetésre került, akkor a helyes limitkérelem, az átlagos számlaérték (javasolt ezt cirka 10-20%-al megemelni). Amennyiben az értékesítésben erős szezonalitás érzékelhető, akkor sem szükséges a szezonban lehetséges legmagasabb szállítási értéket limitként megjelölni, erre a szezonális limit kérés ad lehetőséget.
A szezonális limit általában egy 3-4 hónapos szezonra vonatkozó ideiglenes, a már érvényben lévő limitnél magasabb érték. Ezt a szezon előtt érdemes megkérni a biztosítótól külön megjelölve, hogy szezonális limitről van szó, és megadva ennek kezdő és végnapját. Amennyiben az biztosító a kért időszakra megadja a magasabb szezonális limitet, a meghatározott befejező napot követően automatikusan fog visszaállni a limit (fedezet) az eredetileg magadott limitértékre, erről külön értesítést nem kap a vevő, ezért erre az időpontra figyelni kell.

A biztosítási ajánlat bekérésekor előzetes limitkérő nyomtatványon (letölthető a nyomtatványok menüpont alatt) lehet illetve kell a 10-12 vevőre limitet kérni, még a kötvény aláírását megelőzően. Az előzetes limtivizsgálatnak nincs költsége a kötvény aláírását megelőzően, így ha végül egyik biztosítóval sem szerződik, akkor a bevizsgálásból eredő költségek a biztosítókat terhelik. Amennyiben a bevizsgálás és az ajánlatadás eredményeként hitelbiztosítási szerződést köt, akkor ezt az előzetesen bevizsgált 10-12 vevőre eső limitvizsgálati díjat a nyertes biztosító kiszámlázhatja, vagy akár engedményként ennek ellenértékét elengedheti, ez is az alku folyamat része.
Az előzetes limtivizsgálat összesített eredményének reprezentálni kellene a teljes vevőportfólió várható összesített limiteredményét, hiszen ez utóbbi eredmény nélkül kell a kötvényt aláírni, így nagyon fontos, hogy az előzetes limitvizsgálatra Ön által kijelölt 10-12 vevő is reprezentatív legyen. Ennek elérése érdekében javasolt a vevő portfólió legnagyobb vevőire előzetes limitvizsgálatot kérni, akik lehetőség szerint forgalmukkal elérik az összforgalomnak legalább a 60-65%-át. Ha ezt az elvet sikerül betartani, akkor a további vevők bevizsgálási eredménye már jelentősen nem fogja tudni befolyásolni a teljes portfólióra vonatkozó összesített limitelfogadási arányt, így az előzetes limitvizsgálat összesített elfogadási aránya reprezentatív lesz, elegendő információt fog hordozni a szerződés aláírását megelőzően, segítve ezzel is a végleges döntés meghozatalát.
AZ előzetes limtivizsgálatba természetesen bevonhatóak olyan vevők is, akiket Őn kifejezetten rizikósnak tart nemfizetés szempontjából, így arra is választ kaphat, hogy a biztosítók hogyan értékelik az Ön által rizikósnak tartott vevőt.
Amennyiben finanszírozási szerződése fedezete a hitelbiztosítási kötvény, akkor az előzetes limtivizsgálatba minden olyan vevőt be kell vonni, akinek a számláit faktorálni szeretné, hiszen e nélkül a faktor nem fog tudni Önnek végleges ajánlatot adni.

A limtikérelemnél nem érdemes olyan mértékű limitet kérni, amit várhatóan nem fog tudni kihasználni, mert a limitek kihasználtsági fokát a biztosítók folyamatosan figyelik és a megkért-megadott limitek ki nem használt részét előzetes egyeztetéseket követően akár törölhetik, illetve más módon szankcionálhatják. Természetesen ennek érdekében a biztosítási éven belül lehetőség van folyamatosan változtatni a szükséges limitek mértékét ügyfél oldalon, azaz bármikor kérheti a kihasználatlan limit törlését, a megadott limit esetén kérhet limitemelést, illetve szezonális limitet, ezeknek már újabb költsége nincs. Limitkérelem esetén a biztosítási éven belül mindig az első limitkérelem időpontjában kell biztosítási évenként egyszer megfizetni az ebből adódó bevizsgálási díjat, amelyet a kötvény, és előtte már a hitelbiztosítási ajánlat is tartalmaz.

Vissza a tartalomhoz