Követeléskezelés - biztosítás

Tartalomhoz ugrás
Hitelbiztosítás
Követeléskezelés

A hitelbiztosítók felé a kötvényben neghatározott maximális lejelentési időn belül le kell jelenteni azokat a számlákat, amelyek kifizetése a lejelentés időpontjáig nem történt meg. A maximális lejelentési időszak általában minimum 30 nap, azaz a számla lejáratát követő 30 napban opcionálisan Ön kezelheti még biztosítói beavatkozás nélkül a lejárt számlákat. Opcionális, tehát a lejárt számlákat lejelentheti a biztosító felé annak lejáratát követően bármikor, de maximum a kötvényben meghatározott maximális lejlentési időszak utolsó napján. Lejelentéskor nem csak a lejárt számlát kell jelenteni, ha az adott vevő adott pillanatban meglévő összes lejárt és még le nem járt számláit is (vevőtörzs), hiszen a biztosítók a már általuk ismert piaci információk, rendszerükben lévő más vevők által történt lejelentések, az adós általános pénzügyi helyzete, és az Ön által lejelentett ki nem fizetett számlák és még nyitott számlák alapján dönt arról, hogy a vevőre adott fedezetet (limitet) csökkenti, eseteleg teljes mértékben törli-e. Van olyan biztosító, ahol a maximális lejelentési határidő egyben automatikus kizáródást is jelent. (azaz onnantól az érvényben lévő limit automatikusan törlődik)
A csökkentett vagy törölt limiteket, a kiváltó ok megszűnését követően újra kell kérni, nincs automatikus limtivisszaállítás.

A lejelentést követően a biztosítóknál elindul a követelés kezelési időszak, ez általában 150 nap, de ennél kevesebb is lehet, illetve van olyan biztosító, aki rugalmas türelmi időre is lehetőséget ad, azaz rövidebb követeléskezelési időszakra, amennyiben ezzel arányosan csökken a kárhányad mértéke.
Amennyiben ez az időszak nem elegendő a tartozás behajtására, akkor biztosítói szempontból bekövetkezik a fizetésképtelenség állapota (függetlenül attól, hogy hivatalosan még semmilyen fizetésképtelenségi eljárás nem idult még el (csőd, felszámolás, stb), így a következő 30 napon belül a biztosító által bekért nyomtatvány vagy egyéb dokumentum bekérését követően megtörténik a kár kifizetése a kötvényben meghatározott feltételekkel és kárhányad mértékéig.

A 150 napos követeléskezelési időszakban a biztosítók igyekeznek minél gyorsabban az adósón behajtani az Önök követelését. A ki nem fizetett számlák ellenértéke ebben az időszakban is az Ön számlájára érkezik, a biztosító nem saját számlájára kéri a követelés összegét. A folyamat elindításakor kérhető a törvényben meghatározott késedelmi kamat, egyéb költségek, ideértve az esetleges biztosításból eredő követeléskezelési költség behajtása is, de a kötvényben meghatározott biztosított követelések behajtásába ezek nem tartoznak bele, ezekre külön kell sikerdíjat fizetni.
A biztosított követelések behajtásának költsége a kötvényben elírtak szerint alakul, általában a behajtás költségét kiszámlázza Önök felé a Biztosító többnyire saját tulajdonú követeléskezelő cége, majd a cég által kiállított számla értékének egy részét (általában a kártérítési hányad mértékében) - ha a számla kifizetésre került - a Biztosító annak benyújtását követően visszatéríti.
(Pl. amennyiben a kötvény pl. 4,5% követeléskezelési díjat határoz meg és a kártérítési hányad a kötvényben pl. 90%, akkor tényleges költség a számlaérték 4,5%-nak a a 10%-a, azaz 0,45%)
Követeléskezelés tekintetében sok féle modul létezik, és a behajtási díj pedig lehet sikerdíjas vagy fixdíjas is, ezekről a konkrét ajánlattételi szakaszban pontos, részletes tájékoztatást fogunk adni.
A követeléskezelési időszakban elvégzett tevékenység nyomonkövethető, 30 naponként kérhető a biztosítótól állapotjelentés, ami tartalmazza az adott időszakban megtett lépéseket és ezek eredményeit.

Amennyiben az adós felé a biztosítási limiten felül is történt kiszállítás, akkor a kötvényben meghatározott általában sikerdíj fejében ezt az összeget is behajtja a biztosító, sőt ha a tartozásban van biztosítási fedezettel ellátott rész is, akkor a teljes tartozás kizárólag a biztosítón keresztül hajtható be. Mivel adott vevőre vonatkozó biztosítási fedezet az Ön biztosítási titka, így az adós felé nem kiadható, az ön engedélye nélkül, így nincs más lehetőség, mint a teljes tartozás behajtása.
Természetesen van lehetőség olyan követelésekre is megbízást adni a biztosítók felé (általában sikerdíjas formában), amelyek egyáltalán nem voltak biztosítási fedezet alatt, azaz nem voltak a biztosítás részei. A biztosító ebben az esetben sem fogja elárulni az adós felé, hogy nem biztosított követelés behajtása érdekében jár el.

Miért hatékonyabb a Biztosítók követeléskezelési eljárása ?

A biztosítóknál kizárólag erre a tevékenységre szakosodott, nagy tapasztalattal, szakmai tudással rendelkező kollégák végzik ezt a feladatot, napi 8-10 órában.
A biztosítók olyan gazdasági szankciókkal rendelkeznek (limittörlés lehetősége), ami Öntől függetlenül is nagyban befolyásolja a beszállítók tekintetében a további együttműködését, ezáltal azonnali hatást tudnak gyakorolni az adós likviditására is.
A biztosítók a lejelentést követően telefonon, írásban illetve akár személyesen is egyeztetnek az Ön adósával, és felhívják a figyelmét, hogy a tartozásból eredő esetleges limtitörlés lehetősége miként fogja befolyásolni a beszállításait, ideértve Öntől függetlenül a legnagyobb és/vagy stratégia beszállítóit is, akik nélkül akár napokon belül nem tud eleget tenni majd a saját szállítási, szolgáltatási kötelezettségeinek is, így akár időszakosan megbéníthatja a cég működését a biztosító. (Ideértve üzemanyag kártya esetén akár az üzemanyag értékesítő hálózatokat is ) A biztosítók minden esetben igyekeznek ezeket a lépéseket elkerülni, ezért fizetési megállapodásra (ütemezésre) törekednek az adóssal, akár az ütemezés ideje alatti további szállításokat is ideértve, de ebben csak Önnel egyeztetve, az Ön egedélyével kerülhet sor.
A lejelentési kötelezettséget megelőző időszakban Ön is tehet lépéseket, tárgyalhat az adóssal és ajánlhat részére fizetési ütemezést, de ezt csak a biztosító engedélyével írhatja alá, a végleges döntést megelőzően ebbe a folyamatba a biztosítót be kell vonni.
Sok esetben maga az adós is hitelbiztosított partner, akár az Ön hitelébiztosítási szolgáltatójánál, ami természetesen még inkább megkönnyíti a Biztosó általi követelések behajtását, hiszen az adós is imeri a biztosítók követeléskezelési folyamatát, az esetleges szankciók lehetőségét és annak hatásait.
Vissza a tartalomhoz