Finanszírozás - biztosítás

Tartalomhoz ugrás
  A hitelbiztosítás sok más előnye mellett kiváló eszköz lehet, mint akár elsődleges fedezet a halasztott fizetésű számláinak azonnali finanszírozásház. Ez a szolgáltatsás közismeretebb nevén a számlafinanszírozás vagy faktoring.
  Hitelbiztosítási ajánlatok bekérése és azok kielemzése mellett azonnal tudjuk közvetíteni Ön felé azokat a faktor szolgáltatókat, akik a hitelbiztosítási ajánlatokra néhány nap alatt kidolgozzák a faktor ajánlatukat, Szolgáltató partnerünk segítségével, akár a faktorajánlatok is versenyeztethetők, és erre is összahasonlító elemzést kaphat.
  A számla faktorálás javíthatja cégének likviditását, és ebből adódan tovább növelheti a vevőpartnerinél a forgalmát vagy akár kedvezőbb feltételeket teremthet Önnek a beszállítóinál.
  A faktorálással szerzett forrást a vállalkozás tevékenységébe azonnal vissza lehet forgatni és a termelés bővítését szolgáló beszerzésre, készletvásárlásra és termék, illetve szolgáltatás előállítására lehet fordítani.
  A faktorhitel igénybevételével a vállalkozás ki tudja használni növekedési lehetőségeit.

  A faktoring szolgáltatás további előnye, hogy a faktorház a vállalkozó követeléseit nyilvántartja, kezeli, azokat könyvelésre kész állapotban tudja a vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A hátralékos adósokat fizetésre ösztökéli.


  De mi is pontosan a faktorálás ? (A FAKTORÁLÁS JELENTÉSE)
A faktorálás (halasztott fizetésű számla-, vagy egyéb követelések fizetési esedékesség előtti megvásárlása és ezzel likviditás és egy sor előnyös szolgáltatás nyújtása) hosszú múltra visszatekintő pénzügyi művelet, ami az üzleti élet fejlődésével összhangban, időről-időre némileg átalakul, és a gazdasági élet szereplőinek igényeihez igazodva korszerű formában újra és újra felbukkan. Napjainkban ismét virágkorát éli. Az 1950-es években az Egyesült Államokban “fedezték fel” ismét, majd elterjedt Európában is.
A rendszerváltást követően Kelet-Európában is megjelentek a faktorcégek, de Magyarországon a szolgáltatás csak a 90-es évek végén indult jelentős fejlődésnek.
A faktoringra sokféle – tartalmilag egymáshoz közelálló, de hangsúlyaiban eltérő - fogalmi meghatározás létezik. A nemzetközileg legelterjedtebb megfogalmazás a következőképpen ragadja meg a faktoring tartalmi elemeit:
A faktoring egy jellemzően keretjellegű megállapodás a faktor és árut, szolgáltatást halasztott fizetéssel értékesítő szállító, vagy halasztott fizetéssel fizetendő követelés jogosultja (eladó) között, amely az alábbiakra terjed ki:
 • A faktor megvásárolja a szállító/eladó számlakövetelését vagy egyéb követelését azonnali fizetés vagy azonnali részfizetés és a kötelezett teljesítésekor elszámolási kötelezettség mellett.
 • Nyilvántartja és kezeli a követeléseket,
 • Beszedi a követeléseket, illetve a faktoring megállapodásban meghatározottak szerinti behajtási tevékenységet végez.
 • Védelmet nyújt az adósok fizetési késedelme, mulasztása ellen.
A faktoráló cég (a faktor) a megvásárolt belföldi vagy export áruszállításából származó, rövid lejáratú vevőkövetelés jelentős részét, általában 80 százalékát azonnal ki is fizeti. Ezért ez a finanszírozási forma elsősorban a korlátozottabb pénzeszközökkel rendelkező, kis- és közepes beszállító vállalkozásoknak jelent jól használható pénzügyi szolgáltatást, mert a szokásos 30, 60, esetleg 90 napos fizetési határidő helyett, azonnal pénzhez jutnak.
A faktorálással élő vállalkozások forgóeszköz-finanszírozási lehetőségei látványosan javulnak, hiszen a faktor által kifizetett pénzből újra indítható a termelési vagy szolgáltatási folyamat. A követelés beszedéséről pedig a követelés új tulajdonosa, a faktorház gondoskodik.
A faktorálás lehet egyszeri, alkalmi ügylet, de a faktorálás lényege éppen a folyamatosság, mert az teszi lehetővé, hogy a likviditási helyzet optimális szinten alakuljon. Ezért, a szokás az, hogy a faktoráltató és a faktorház hosszabb időre szóló keretszerződést kötnek. A feltételek mindig a szolgáltatást igénybevevő cég arculatához igazodnak, figyelembe véve annak termelési, szolgáltatási és szállítási sajátosságait. Így képesek létrejönni olyan tartós együttműködések faktoráltató és faktor között, amelyek hozzásegítik a vállalkozásokat potenciális növekedési lehetőségük kihasználásához, realizálásához.
Felmerül a kérdés, hogy miért előlegezi meg a faktor egy likviditási gondokkal küszködő kis- vagy középméretű vállalat számlakövetelését, az esetek többségében olyan vállalkozásét, amely egy banktól csak komoly biztosítékok bemutatása mellett, vagy akkor sem kaphatna hitelt?
A válasz igen egyszerű: A faktor számára nem elsősorban az eladó, hanem inkább a vevő pénzügyi megbízhatósága a lényeges, hiszen a megvásárolt számlakövetelés ellenértékét a vevőtől kell megkapnia. Ezért az ügylet létrejötte elsősorban attól függ, hogy ki a vevő, hiszen a faktor kockázata a vevőnél van, mert ő az adós. Ebből adódik, hogy a faktorálás ügymenetében kiemelt szerepe van a vevő minősítésének, bonitás vizsgálatának. Ha a vevő jó minősítést kap, az ügyfél –a szokásos 4-8 hét helyett-, akár 48 óra alatt hozzájuthat a megvásárolt számlaérték jelentős részéhez.
A számla ellenértéke esedékességkor a faktornak jár, hiszen ügyfele, az eladó rá engedményezte azt. Miután a vevő fizetett, a faktorház és a szállító a maradék hányaddal is elszámolnak.
  A FAKTORING SZOLGÁLTATÁS TÍPUSAI
A faktorálásnak, éppen rugalmas volta miatt, igen sokféle fajtája létezik. A Magyarországon legelterjedtebb konstrukció, az úgynevezett visszterhes faktoring. Ilyenkor a faktor készpénzért megvásárolja ügyfele számláit, de a vevő adósságának meghitelezéséből eredő kockázat az ügyfélé marad. Ha tehát a vevő nem fizet, a faktor jogosult a számlát visszavásároltatni az ügyfelével. A visszterhes faktoring különösen az olyan kis- és középvállalati ügyfelek számára vonzó, amelyek likviditási gondokkal küzdenek, nem tudnak bankkölcsönhöz jutni, de az átlagosnál jobb minőségű vevőik vannak.
A vissztehermentes faktoring esetén a faktor, a vevő és a szállító mellé az ügyletbe beléphet a hitelbiztosító is. Ilyenkor a faktor már csak a vevőtől igényelheti a követelés kiegyenlítését. Ha a vevő csőd vagy fizetésképtelenség esetén nem tud fizetni, a biztosító akár 90 %-ban kártalanítja a faktorházat (belfödön az ÁFA-t is beleértve). Ez a forma olyan kis- és középvállalatok számára érdekes, amelyek tudatosan igyekeznek megóvni saját tőkéjüket és elkerülni a felesleges kockázatokat.
A faktor ügylet történhet azonos országon belül, ez a belföldi faktoring, de kapcsolódhat a kivitelhez is. Ebben az esetben exportfaktoringról van szó.
Az exportfaktoring úgy működik, hogy az exportőr keretmegállapodást köt egy belföldi faktorral a kivitel faktorálására. Az exportfaktor kapcsolatba lép a célországbeli szerződéses partnerével, az úgynevezett importfaktorral és a megvásárolt vevőkövetelést tovább engedményezi külföldi partnerére. A belföldi ügyfél csak az exportfaktorral áll közvetlen szerződéses kapcsolatban, az importfaktor pedig az exportfaktornak teljesíti kötelezettségeit. A konstrukció lényeges eleme a kockázatmegosztás a két faktorház között.
A különböző, egyéb típusú konstrukcióból érdemes még megemlíteni a csendes faktoringot, aminek az a lényege, hogy a vevő nem tud arról, hogy a szállító eladta a faktornak a számlakövetelést, a fizetést az eladónak teljesíti, aki az összeg egy részét továbbítja a faktornak.
A faktorházak jellemzően export esetében szinte minden esetben ragaszkodnak a hitelbiztosítási fedezet meglétéhez, akár vissszterhes, akár vissztehermentes az ajánlat, és belföldön is bizonyos éves forgalmi nagyságrendet el nem érő cégeknél is jellemzően kérik ezt a fedezetet.

A faktoráláson belül lehetőség van az alábbiakra:  
 • Export Faktor,
 • Multi Faktor,
 • Beszállítói Faktor,
 • Start Up Faktor,
 • Termelői Faktor,
 • Gyártói Faktor,
 • Szállítmányozói Faktor.
 • Faktor segítség lehet az állami, uniós, agrér, stb. támogatások finanszírozására is, hiszen az elnyert a támogatásokon elnyert összegek kifizetése hosszú ideig tart, ezért a már elnyert támogatások illetve a benyújtott kifizetési kérelmek ideális finanszírozási eszköze lehet a faktoring.
Teljesen egyedi finanszírozásokra is tudunk ideális megoldást nyújtani (az esetek többségében hitelbiztosítási fedezet mellett):
 • Év végi mérlegmenedzsment
 • Egészségügyi (kórházi) beszállítók
 • OEP követelések finanszírozása
 • Beszállítói programok finanszírozása
 • Kereskedelem finanszírozási megoldások
 • Önkormányzatok által elnyert támogatások finanszírozása
 • Önkormányzati munkabér finanszírozás
 • Nagy értékű építőipari projektek finanszírozása
 • Kivételes esetekben ÁFA finanszírozás

Előfinanszírozás mértéke Faktor, Faktoring során: Faktor, Faktoring során többnyire a számla bruttó értékének 80-85 % részét előlegként megfinanszírozza Önnek. A 15-20%-os fennmaradó értéket (maradványértéket) az Ön ügyfele teljesítésekor a faktor, faktoring díjjal csökkentve fizetik ki Önnek. Az előfinanszírozási aránytól minden esetben személyre szabott ajánlatkérés és előminősítés után kap pontos képet. Addig minden megadott %-os arányt tekintsen előzetes, átlagos értéknek. Az Önre vonatkozó Faktor, Faktoring díj pár nap alatt az íróasztalán lehet.

MENNYIBE KERÜL A FAKTORÁLÁS?
A faktordíj és a kamat mértéke egyaránt függ a futamidő hosszúságától.
Díjak egyediek, teljesen az adott ügylet határozza meg azokat. A faktorálás teljes költségét alapvetően a következő három tétel határozza meg:
 • A faktordíj (bruttó számlaértékre vetített fix díj, az előlegből kerül levonásra)
 • A faktor kamat (az előleg mértékére és a tényleges kintlévőség napjaira vetített éves kamat; értéke a BUBOR- hoz ill. EURIBOR-hoz van kötve)
 • illetve a banki átutalás költsége

A FAKTORHÁZZAL TÖRTÉNT SZERZŐDÉSKÖTÉS AZT JELENTI-E, HOGY A VÁLLALKOZÓNAK EZT KÖVETŐEN MINDEN SZÁMLÁJÁT FAKTORÁLTATNIA KELL?
Nem, a szolgáltatást nyújtó faktorházak többnyire lehetővé teszik, hogy a vállalkozó maga döntse el, melyik vevőjénél igényli ezt a szolgáltatást. Amelyik vevőnél ezt igényli, az arra a vevőre kibocsátott számlákat azonban általában mind be kell nyújtania.

MINDEN BEKÜLDÖTT SZÁMLÁT MEGVÁSÁROL A FAKTOR?
Igen. Minimum számlaérték nincs, de a faktorházak minimum faktordíjat kiköthetnek. Ez azt jelenti, hogy nagyon kisösszegű számlákat nem érdemes faktoráltatni.

Finanszírozási problémáit oldja meg hitelbiztosítási fedezet melletti faktorálással, ehhez kérése alapján, a már elkészített hitelbiztosítási ajánlatra alapozva ajánlást teszünk Önnek pénzügyi szolgáltatóra, illetve faktorálásra szakosodott alkuszt biztosítunk az Ön részére.
Vissza a tartalomhoz