Amit tudni érdemes - biztosítás

Tartalomhoz ugrás
Hitelbiztosítás
Vevőkövetelés biztosítás / Hitelbiztosítás

Magyarországon a folyamatosan növekvő cég felszámolások, nem fizetések miatt egyre fontosabb a vevők kockázatának folyamatos ellenőrzése, mivel a behajthatatlan kintlévőségek nem csak a vállalat likviditását és eredményes gazdálkodását veszélyeztethetik, de gyakran komoly pénzügyi nehézségeket is kiválthatnak. Erre kínál átfogó megoldást a követelés biztosítás, amely minimalizálja a vállalkozás kockázatát, mikor a nyereség- vagy forgalomorientált üzleti filozófia nehéz döntését kell meghoznia.

A hitelbiztosítás célja a belföldi és export áruszállításból vagy szolgáltatás nyújtásából (nyitva szállítás) adódó kereskedelmi kockázatok csökkentése, a vevő fizetésképtelenségéből vagy késedelmes fizetéséből eredő veszteségek fedezése, az egyedi termékek gyártási kockázatának minimalizálása és a vevők hitelképességének folyamatos vizsgálata és ellenőrzése, számlái finanszírozásához fedezeti háttér megteremtése, forgalmának növelése, likviditásának javítása.
A hitelbiztosítás segítségével ügyfeleink biztosíthatják pénzügyi veszteségük kockázatát, a hitelbiztosítási szerződés ugyanis védelmet nyújt a követelések kifizetetlensége esetére, amelyek az adós fizetésképtelenségéből, csődjéből, a határidőre fizetés hajlandóságának hiányából, vagy akár egy előre nem látható esemény bekövetkezéséből adódnak.
Hitelbiztosítás a vállalkozás jellegétől függetlenül a gazdaság minden szektorában elérhető azon cégek számára, amelyek halasztott fizetéssel értékesítik termékeiket, és szeretnék megvédeni magukat a nemfizetés kockázata ellen. A hitelszerződés rugalmasan az ügyfél igényeihez alakítható, köthető az ügyfél teljes vevőkörére vonatkozóan, vagy csak azokra a partnerekre, akiket az ügyfél szeretne a rendelkezésére álló információk alapján külön biztosítani. A hitelbiztosítás egy összetett szolgáltatás, mely magába foglalja az adós cégek kockázatelemzését, a követelések behajtását és természetesen a biztosítási esemény bekövetkezte esetén, a kártérítést.
A hitelbiztosítást nyújtó társaságok biztosítják az ügyfelek kereskedelmi tevékenységének védelmét, ezen kívül értékes információkat nyújtanak az ügyfél vevőinek állapotáról, külföldi vevő esetén az adott országra jellemző kereskedelmi kockázatokról. A hitelbiztosítási szerződés mellett a hitelbiztosítók meghatározzák a fedezet mértékét, amelyet az adott biztosítótársaság vállalni tud az ügyfél egy-egy vevője tekintetében, a vevő pénzügyi helyzetének, jövedelmezőségének, likviditásának, méretének, fizetési szokásainak elemzése alapján illetve az alapján, milyen szektorban tevékenykedik.

Az elmúlt évtized tendenciája Magyarországon fizetésképtelenségi eljárások tekintetében.
(2016-ben már várhatóan meg megfogja haladni a felszámolások száma a 28.000-et)Hitelbiztosítás – Biztonság – Finanszírozási fedezet
Talán már Ön is tapasztalta, hogy olykor a vevők minden indok nélkül elfelejtik kifizetni az elvitt áru vagy igénybe vett szolgáltatás ellenértékét, illetve komoly fizetési késedelembe esnek (akár akaratuk ellenére is), ami az egyre szűkebb pénzügyi források miatt komoly finanszírozási gondokat jelenthet termelők és kereskedők számára. A felszámolások, csődök és végrehajtások száma évről évre emelkedik, jelenleg csak a felszámolások száma évente meghaladja a 25.000-et, azaz a hazánkban bejegyzett cégek közül minden 12-13-ik a tárgyévben felszámolás alá kerül. A bizonytalan gazdasági környezet, az állandó piaci kihívások, a csökkenő fizetőképes kereslet, vagy épp az értékesítési láncban az Ön ügyfelének kereskedelmi partnereinél bekövetkezett eseményekből adódó késedelmes illetve nemleges fizetések miatt egyre többször régi, akár 10-15 éves, eddig jól fizető vevőket is pénzügyi nehézségek elé állíthat, így akarata ellenére sem fog tudni fizetni Önnek.
A hitelbiztosítás ilyen helyzetekre jelenthet biztos védelmet hazai és nemzetközi szinten egyaránt, hiszen ellensúlyozza a hiteles szállításokból eredő pénzügyi veszteség kockázatát, nem fizetés esetén az adott biztosító társaság gondoskodik számlája ellenértékének behajtásáról, sikertelenség esetén pedig kártérítést fizet az Ön részére.
A hitelbiztosítás további előnyei az alapfunkción túl:
Forgalomnövekedés:
Új, leendő partnerek esetében információk illetve előzetes fizetési tapasztalatok hiánya miatt általában előrefizetés mellett engedélyezik az áru elvitelét vagy a szolgáltatás igénybevételét, ami sokszor megoldhatatlan problémát jelent a partnernek likviditási nehézségei miatt, különösen tovább értékesítés esetén, ha a partnerei tőle is csak halasztott fizetéssel tudják megvásárolni a terméket. Amennyiben viszont rendelkezik hitelbiztosítási kötvénnyel az ilyen új partnerekre egyszerűen csak fedezetet, limitet kell kérnie az áru vagy szolgáltatás ellenértékéig, és a biztosító által a leendő vevőjére megadott limitig már az első kiszállítás is nyitva szállítás lehet, így a vevő mentesülhet az előrefizetéstől, Ön pedig a kárhányad mértékéig nem fizetésből eredő kockázattól. Az üzlet tehát létrejöhet, ami előrefizetés mellett meghiúsult volna, azaz valós forgalom emelkedést hozhat Önnek a hitelbiztosítás.
Finanszírozás
A hitelbiztosítási kötvény bankok és faktorházak által kedvelt fedezeti biztosíték, azaz ha adott vevői, vagy akár az összes hiteles vevőjének számláit szeretné megfinanszíroztatni egy pénzügyi szolgáltatóval, akkor ezt a hitelbiztosítási kötvény zálogjogosításával egyszerűen és gyorsan megteheti, és nagyon gyors átfutással és akár folyamatosan likvid tőkéhez jut.
Beszállítók Önre kért biztosítási limit értékének emelkedése
A hitelbiztosítást nem csak Ön, hanem beszállító partnerei is többnyire igénybe veszik, így Cégének beszerzései tekintetében a Hitelbiztosítók által Önökre megadott hiteles szállításokra vonatkozó limitek nagysága határozza meg, hogy a beszállító mekkora értékben engedélyezi Cége számára az utólagos fizetés lehetőségét. A Biztosítók számára sokkal kockázatosabb olyan cégekre fedezetet nyújtani, akik nem rendelkeznek maguk is hitelbiztosítási kötvénnyel az adott hitelbiztosítónál, hiszen ilyen esetekben ne áll rendelkezésre a szükséges mértékű információ a cég vevőállományáról, azokat be kell vizsgálni, aminek jelentős költsége van, és azt ténylegesen csak arra a partnerre terhelhetik ki, aki megköti a biztosítási szerződést. Ennek hiányában tehát az ilyen jellegű vevő minősítések nem tudnak olyan mélységűek lenni, ami a biztosító számára csökkentené a lehetséges kockázatokat, és ezáltal növelhetné az Önök cégére kiadható limit nagyságát.
Beépíthető a cég saját követeléskezelési rendszerébe
A biztosító által elvégzett limitvizsgálatok eredményeként megállapított hitelkeretek a saját követeléskezelési rendszerbe beépítve a nyitott szállítási kereteket automatikusan megadhatja, így ne kell Önöknél egy külön kollégának komoly felelősséget vállalva és időbeli leterheltségét növelve, különböző céginformációs forrásokból merítve (melyeknek önmagukban is komoly költségtényezője lehet) megítélni és egyben meghatározni, hogy egy adott vevő mekkora keretösszeg erejéig kaphat engedélyt nyitva szállításra.
Fizetési morál javulása
A hitelbiztosítási kötvén nyel rendelkező cégek visszajelzései alapján kimondható, és a hitelbiztosítók belső felmérései is azt bizonyítják, hogy amelyik cég rendelkezik hitelbiztosítással, ott a számlák késedelmes kifizetésének határideje évről-évre folyamatosan csökken, azaz egyre közelebb kerülünk a számlán meghatározott fizetési határidőkhöz. Ennek oka abban keresendő, hogy a hitelbiztosítóknak olyan gazdasági és egyéb eszközeik vannak a követeléskezelési folyamat felgyorsítására, ami más biztosítói háttérrel nem rendelkező követeléskezeléssel foglalkozó cégnek, vagy akár az Ön erre szakosodott munkatársainak nem áll rendelkezésére. Ezeket az eszköz rendszereket a piaci szereplők egyre nagyobb számban ismerhették meg, akár saját magukon tapasztalva az ebből számukra keletkező hátrányokat, hogy amennyiben finanszírozási problémák keletkeznének az adott cégnél és bizonyos érdekek mentén rangsorolniuk kell a kifizetések sorrendjét, akkor a hitelbiztosítással rendelkező partnereket ma már szinte gondolkodás nélkül ennek a sornak az elejére állítják. A hitelbiztosítás ebből adódóan nem csak a nem fizetésből eredő kockázatát csökkenti, de a késedelmes fizetésekből adódó folyamatos plusz finanszírozási költségeit is csökkenti, a kiszállított áru vagy igénybe vett szolgáltatás értéke előbb folyik be Önhöz, ezzel pedig javítja cége likviditását.
Hitelbiztosítás: Védje meg vállalkozását az ügyfeleiben rejlő kockázatoktól, optimalizálja vevőhitelezési stratégiáját, hogy biztosítsa a belföldi és az export értékesítést, növelje forgalmát, akár kockázatosabb országokban, vagy kockázatosabb vevőknél is.
Forduljon hozzám bizalommal, teremtsünk lehetőséget közösen egy személyes konzultációra, ahol minden kérdésére választ adhatok, és ami az Ön számára költség és kötelezettségmentes.

Ajánlatot kérhet illetve személyes találkozó időpontjára javaslatot irásban ITT tehet, vagy keressen lenti telefonszámokon.

Suszter András
biztosítási szakreferens
hitelbiztosítási specialista
+36 (70) 625-5447
+36 (30) 366-0736
suszter.andras@ensure.hu

Ensure Pénzügyi Szolgáltató Kft.

Iroda: +36 (1) 999-4940 / Fax: +36 (1) 253-0941
1171 Budapest, Berky Lili u.58. I.em/2.
www.ensure.hu

Vissza a tartalomhoz